Sekretesspolicy

BitiCodes följer all relevant lagstiftning om integritet och dataskydd och lägger största vikt vid användarens rätt till integritet vid användning av vår webbplats.

Den nuvarande sekretesspolicyn beskriver de metoder som BitiCodes webbplats (även kallad Data Controller) samlar in, hanterar, lagrar, tar bort eller använder personuppgifter för webbplatsanvändare. Vi utför dessa funktioner i den utsträckning som en korrekt drift av vår webbplats och tjänst kräver det, efter all integritetsrelaterad lagstiftning som gäller för vår verksamhet.

Om du är osäker på standardterminologin för sekretesslagstiftning, se sista delen av denna sekretesspolicy, som innehåller en ordlista över de termer som används i detta dokument.

Bear in mind that we might change this Privacy Policy over time, sometimes without notifying you in advance. The site user must always be aware of BitiCodes’s current Privacy Policy, Privacy Policy, and cookie policy.

Om du har frågor om sekretess och vår hantering av dina personuppgifter kan du använda formuläret Kontakta oss för att meddela oss.

1. Personuppgifter

Personuppgifter är ett paraplybegrepp som omfattar all personligt identifierbar information om användaren. I den mest grundläggande bemärkelsen innefattar det ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. Det kan också omfatta ytterligare uppgifter, t.ex. din fysiska adress, numret på och annan information i din nationella identitetshandling, om du har lämnat en kopia av den, foton eller video- och ljudinspelningar där din bild eller röst kan identifieras, osv.

1.1 Hur samlar BitiCodes in personuppgifter?

När du interagerar med vår webbplats kan det hända att du delar vissa av dina personuppgifter med oss. I de flesta fall är du medveten om denna process, men ibland kan det vara mindre uppenbart, som i fallet med cookies.

För att exemplifiera ytterligare, här är de viktigaste sätten på vilka du som användare ger oss tillgång till dina personuppgifter.

1.2 Varför behöver den personuppgiftsansvarige tillgång till dina personuppgifter?

I det här dokumentet ska webbplatsen BitiCodes betraktas som personuppgiftsansvarig eftersom vi äger och driver den webbplats som du delar dina uppgifter med.

Vi behöver samla in vissa av dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster till dig. BitiCodes följer all relevant integritetslagstiftning (inklusive men inte begränsat till GDPR) när vi samlar in och behandlar användarnas personuppgifter. Vi ber dig inte att lämna fler uppgifter om dig själv än vad som är nödvändigt för att uppfylla våra tjänster.

Det finns flera anledningar till att vi kan behöva tillgång till dina personuppgifter. Dessa är:

Du kan också lämna dina personuppgifter med uttryckligt samtycke i andra fall som inte omfattas av de ovan nämnda kategorierna.

1.3 Hur använder BitiCodes dina personuppgifter?

Innan vi förklarar hur vi använder personuppgifter som vi samlar in från våra användare måste vi klargöra att BitiCodes inte lagrar någon av dessa uppgifter. Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till våra tredjepartsmäklare, som sedan ansvarar för att behandla och lagra dem i sina databaser.

När BitiCodes matchar dig med ett mäklarföretag kommer det att kontakta dig via en av sina representanter och presentera sig själv. Du kommer sedan att kunna kommunicera direkt med mäklaren, fråga den om hur den hanterar dina personuppgifter och till och med begära att den raderar dem.

När det gäller BitiCodess användning av dina personuppgifter använder vi dem på följande sätt:

1.3.1 Tillhandahållande av tjänster

Vi måste behandla dina uppgifter för att kunna tillhandahålla vissa av våra tjänster till dig. Du måste till exempel dela med dig av vissa personuppgifter om du vill att vi ska öppna ett konto åt dig. På samma sätt behöver vi dina kontaktuppgifter om du skickar en fråga till oss via formuläret Kontakta oss så att vårt svar kan nå dig.

1.3.2 Främjande av specialerbjudanden

När du har samtyckt till det har vi ditt tillstånd att behandla dina personuppgifter för att hålla dig informerad om våra senaste specialerbjudanden och exklusiva kampanjer som kan vara till nytta för dig.

1.3.3 Förbättring BitiCodes

Vi kan också använda dina personuppgifter för att studera prestandan hos vårt webbplatsinnehåll och utveckla idéer för att förbättra BitiCodes-upplevelsen för våra kunder. I det här fallet anses det vara ett legitimt intresse att använda dina uppgifter som feedback.

1.4 Cookies

Cookies är en viktig funktion för alla webbplatser. De hjälper onlineföretag som oss att leverera en smidig, anpassad upplevelse till sina användare. De möjliggör också vissa webbplatsfunktioner och ger värdefulla prestandadata till utvecklare.

Cookies är i princip bara lite text som är unik för varje användare. Första gången du besöker vår webbplats genereras de av vår server och skickas till din enhet för att märka det som ’du’. Sedan, när du återvänder till vår webbplats senare, vår server kan lätt känna igen dig.

1.4.1 Hur använder vi cookies?

Cookies är ett pålitligt, icke störande sätt för utvecklare att förstå hur vår webbplats fungerar. De kan till exempel berätta för oss om våra användare gillar en viss typ av innehåll och hoppar över andra aspekter av vår webbplats. Ännu viktigare är att de också kan visa om webbplatsens besökare stöter på tekniska problem som vi kanske inte skulle känna till annars.

1.4.2 Vilka typer av cookies använder vi?

Webbplatsen BitiCodes använder i allmänhet tre typer av cookies:

1.5 Hur lagrar vi dina personuppgifter?

BitiCodes behöver inte dina personuppgifter för något annat än för att tillhandahålla de tjänster som du begär av oss, till exempel för att registrera ett konto. Vi använder de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla vårt avtal med dig och lagrar dem inte därefter.

I stället skickar vi dina personuppgifter till våra partners, dvs. de mäklarfirmor som kan tillhandahålla finansiella tjänster till dig. Från och med då är dessa tredje parter ansvariga för behandlingen och lagringen av dina personuppgifter. Du kan kommunicera med dem direkt för att få veta mer om deras hantering av dina Personuppgifter eller begära att de raderar dem från sina databaser.

1.6 Är dina personuppgifter skyddade?

BitiCodes har åtagit sig att tillhandahålla en säker och tillförlitlig webbplats. Vi har därför ett antal säkerhetsåtgärder på vår webbplats som garanterar att dina personuppgifter är säkra när du delar dem med oss. Vi tillåter ingen obehörig åtkomst till dina personuppgifter.

När BitiCodes tillhandahåller en tjänst till dig kan det naturligtvis hända att en del av vår personal ser dina personuppgifter för att behandla din begäran. Du kan vara säker på att endast personal som är nödvändig för att utföra uppgiften är involverad. Dessutom omfattas alla våra anställda av NDA:s och är juridiskt skyldiga att hålla dina personuppgifter konfidentiella i den utsträckning som sekretesslagstiftningen kräver det.

Observera att BitiCodes i vissa fall kan vara juridiskt förpliktigad att lämna ut viss information om en användare. Om en av våra användare till exempel är inblandad i en brottsutredning kan de lokala myndigheterna begära att få se våra register över den användarens aktivitet på vår webbplats. När detta görs i enlighet med tillämplig lagstiftning måste BitiCodes uppfylla sådana förfrågningar. Oavsett detta tar vi oss alltid tid att noggrant granska alla sådana förfrågningar för att se till att de är legitima innan vi delar med oss av dina personuppgifter.

1.7 Vem delar vi dina personuppgifter med?

Även om BitiCodes är den primära datainsamlaren behöver vi dela dina personuppgifter med ytterligare några databehandlare för att säkerställa en smidig drift av våra webbplatser. Till exempel kan de IT-tjänsteleverantörer som vi använder för att underhålla denna webbplats eller anställda som hjälper till att besvara dina frågor ha tillgång till dina personuppgifter. Dessutom kan vi också behöva dela vissa av dina personuppgifter av andra skäl som redan har behandlats i detta avsnitt.

2. Vilka är dina rättigheter?

Alla användare av BitiCodess webbplats har en rad integritetsrelaterade rättigheter som garanteras av GDPR och annan tillämplig integritetslagstiftning. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller få mer information om dem, vänligen kontakta oss.

(1) Rätt till tillgång: Du kan begära att vi ger dig tillgång till dina personuppgifter som vi kan ha;

(2) Rätt till rättelse: Du kan begära att vi redigerar vissa av dina personuppgifter om du anser att de innehåller fel eller felaktigheter;

(3) Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter från våra register. I detta fall skulle vi också meddela alla andra relaterade personuppgiftsbiträden om dina önskemål så att de också raderar alla kopior av dina personuppgifter som de har.

(4) Rätt till begränsning: Du kan begära att vi begränsar tillgången till dina personuppgifter under en viss tid i vissa undantagsfall. Om du till exempel har inlett en integritetsstrid kan du föredra att hålla dina uppgifter begränsade tills tvisten är löst.

(5) Rätt till portabilitet: du kan begära att vi skickar dina personuppgifter som vi har till en tredje parts webbplats eller resurs, så länge som denna process omfattas av GDPR eller annan sekretesslagstiftning som kan vara tillämplig.

(6) Rätt att klaga: Du kan lämna in ett formellt klagomål om insamling, behandling, lagring, radering eller annan hantering av dina personuppgifter till integritetsmyndigheten i ditt hemland.

Dessutom har du också rätt till:

Ytterligare bestämmelser kan gälla, beroende på hur sekretesslagstiftningen ser ut i din jurisdiktion. Använd formuläret Kontakta oss om du har några frågor eller vill utöva dina integritetsrättigheter.

3. Ordlista

För din bekvämlighet har vi inkluderat definitionerna av några av de viktigaste juridiska termer som används i denna sekretesspolicy.

Behandling av personuppgifter: Alla möjliga manipulationer och operationer med dina personuppgifter, t.ex. insamling, lagring, ändring, återvinning, flyttning, kopiering, radering med mera.