Polityka prywatności

BitiCodes przestrzega wszystkich istotnych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, przykładając najwyższą wagę do prawa użytkownika do prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Niniejsza Polityka Prywatności określa metody, za pomocą których strona internetowa BitiCodes (zwana również Administratorem Danych) gromadzi, obsługuje, przechowuje, usuwa lub wykorzystuje Dane osobowe użytkowników strony. Wykonujemy te funkcje w zakresie, w jakim wymaga tego prawidłowe działanie naszej strony internetowej i usługi, zgodnie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, które mają zastosowanie do naszej działalności.

W przypadku wątpliwości dotyczących standardowej terminologii stosowanej w prawie ochrony prywatności należy zapoznać się z ostatnią sekcją niniejszej Polityki prywatności, która zawiera słownik terminów używanych w tym dokumencie.

Bear in mind that we might change this Privacy Policy over time, sometimes without notifying you in advance. The site user must always be aware of BitiCodes’s current Privacy Policy, Privacy Policy, and cookie policy.

Jeśli masz pytania dotyczące prywatności i naszego wykorzystywania Twoich danych osobowych, skorzystaj z formularza Kontakt, aby nas o tym poinformować.

1. Dane osobowe

Dane osobowe to termin zbiorczy, który obejmuje wszelkie informacje, które powalają na identyfikację użytkownika. W najbardziej podstawowym znaczeniu obejmują one imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Może również obejmować dodatkowe szczegóły, takie jak adres fizyczny, numer i inne informacje zawarte w krajowym dokumencie tożsamości, jeśli użytkownik dostarczył jego kopię, wszelkie zdjęcia lub nagrania wideo i audio, w których można zidentyfikować jego wizerunek lub głos, itd.

1.1 W jaki sposób BitiCodes gromadzi dane osobowe?

Podczas interakcji z naszą stroną internetową, użytkownik może udostępnić nam niektóre swoje Dane Osobowe. W większości przypadków użytkownik jest świadomy tego procesu, ale czasami może to być mniej oczywiste, jak w przypadku plików cookie.

Dla przykładu, oto główne sposoby, w jakie zapewniasz nam dostęp do swoich Danych Osobowych.

1.2 Dlaczego Administrator Danych potrzebuje dostępu do Twoich danych osobowych?

Dla celów niniejszego dokumentu stronę internetową BitiCodes należy uznać za Administratora Danych, ponieważ jesteśmy właścicielem i prowadzimy tę stronę internetową, której udostępniasz swoje dane.

Musimy gromadzić niektóre Dane Osobowe użytkowników, aby móc świadczyć im usługi. Firma BitiCodes przestrzega wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących prywatności (w tym między innymi RODO) podczas gromadzenia i przetwarzania Danych osobowych użytkowników. Nie prosimy o podanie więcej danych niż jest to konieczne do realizacji naszych usług.

Istnieje kilka powodów, dla których możemy potrzebować dostępu do Danych osobowych użytkownika. Są one następujące:

Użytkownik może również przekazać swoje Dane osobowe za wyraźną zgodą w innych przypadkach nieobjętych wyżej wymienionymi kategoriami.

1.3 W jaki sposób BitiCodes wykorzystuje dane osobowe użytkownika?

Zanim wyjaśnimy, jak wykorzystujemy Dane Osobowe, które zbieramy od naszych użytkowników, musimy zapewnić, że BitiCodes nie przechowuje żadnych z tych informacji. Przekazujemy jedynie dane osobowe użytkowników naszym zewnętrznym partnerom pośredniczącym, którzy są następnie odpowiedzialni za ich przetwarzanie i przechowywanie w swoich bazach danych.

Kiedy BitiCodes dopasuje Cię do danego brokera, skontaktuje się z Tobą za pośrednictwem jednego ze swoich pośredników. Użytkownik będzie mógł wówczas komunikować się bezpośrednio z brokerem, zapytać go o sposób postępowania z jego danymi osobowymi, a nawet zażądać ich usunięcia.

Jeśli chodzi o wykorzystywanie przez BitiCodes danych osobowych użytkownika, wykorzystujemy je w następujący sposób:

1.3.1 Poprzez świadczenie usług

Musimy przetwarzać Twoje dane, aby udostępniać Ci niektóre z naszych usług. Na przykład, musisz podać pewne dane osobowe, jeśli chcesz, abyśmy otworzyli Twoje konto. Podobnie, jeśli wyślesz nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy, potrzebujemy Twoich danych kontaktowych, aby nasza odpowiedź mogła do Ciebie dotrzeć.

1.3.2 Poprzez promowanie ofert specjalnych

Gdy wyrazisz na to zgodę, mamy prawo przetwarzać Twoje Dane Osobowe, aby informować Cię o naszych najnowszych ofertach specjalnych i ekskluzywnych promocjach, które mogą przynieść Ci korzyści.

1.3.3 Poprzez doskonalenie BitiCodes

Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe użytkownika do badania wydajności treści naszej strony internetowej i opracowywania pomysłów na poprawę doświadczenia na stronie BitiCodes dla naszych klientów. W tym przypadku wykorzystanie Twoich danych jako informacji zwrotnej jest uważane za uzasadniony interes.

1.4 Pliki Cookie

Pliki cookie są ważną częścią wszystkich stron internetowych. Pomagają one firmom internetowym, takim jak nasza, w dostarczaniu użytkownikom płynnych, dostosowanych do ich potrzeb doświadczeń. Umożliwiają one również korzystanie z niektórych funkcji witryny i dostarczają deweloperom cennych danych dotyczących wydajności.

Cookies są w zasadzie tylko kawałkiem tekstu unikalnego dla każdego użytkownika. Przy pierwszej wizycie na naszej stronie internetowej są one generowane przez nasz serwer i wysyłane do urządzenia, aby oznaczyć je jako ’ty’. Następnie, po powrocie do naszej strony później, nasz serwer może łatwo Cię rozpoznać.

1.4.1 Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Pliki cookie oferują niezawodny, nieinwazyjny sposób dla naszych deweloperów, aby zrozumieć, jak działa nasza strona internetowa. Dzięki nim możemy dowiedzieć się, czy nasi użytkownicy preferują określony rodzaj treści, a pomijają inne aspekty naszej witryny. Co ważniejsze, mogą one również pokazać, czy odwiedzający stronę napotykają na problemy techniczne, których w innym przypadku nie bylibyśmy świadomi.

1.4.2 Jakie rodzaje plików cookie stosujemy?

Strona internetowa BitiCodes generalnie wykorzystuje trzy rodzaje plików cookie:

1.5 Jak przechowujemy Twoje dane osobowe?

Sama firma BitiCodes nie wymaga danych osobowych użytkownika do niczego poza świadczeniem usług, o które użytkownik prosi, na przykład w zakresie rejestracji konta. Wykorzystujemy wszelkie Dane Osobowe, jakie są niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem i nie przechowujemy ich dalej.

Zamiast tego przesyłamy dane osobowe użytkownika do naszych partnerów, tj. domów maklerskich, które mogą świadczyć usługi finansowe na rzecz użytkownika. Od tego momentu te strony trzecie są odpowiedzialne za przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych. Użytkownik może skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania przez nie danych osobowych lub zażądać usunięcia ich ze swoich baz danych.

1.6 Czy Twoje dane osobowe są chronione?

Firma BitiCodes dokłada wszelkiego wysiłku aby zapewnić bezpiecznego i niezawodnego korzystanie z naszej witryny internetowej. W związku z tym w naszej witrynie stosujemy szereg środków bezpieczeństwa, które zapewniają bezpieczeństwo Danych Osobowych użytkownika, gdy zostaną nam udostępnione. Nie zezwalamy na żaden nieautoryzowany dostęp do Danych Osobowych użytkownika.

Oczywiście, gdy BitiCodes świadczy usługę na rzecz użytkownika, niektórzy z naszych pracowników mogą poznać jego Dane osobowe w celu spełnienia jego żądania. Możesz być pewien, że zaangażowany jest tylko personel niezbędny do wykonania danego zadania. Ponadto wszyscy nasi pracownicy są objęci umowami NDA i są prawnie zobowiązani do zachowania poufności Danych Osobowych w zakresie, w jakim wymagają tego przepisy o ochronie prywatności.

Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach BitiCodes może być prawnie zobowiązany do ujawnienia niektórych informacji o użytkowniku. Na przykład, jeśli jeden z naszych użytkowników jest uwikłany w postępowanie karne, lokalne władze mogą zażądać wglądu w nasze zapisy dotyczące aktywności tego użytkownika na naszej stronie. Jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, BitiCodes będzie musiało spełnić takie żądania. Niezależnie od tego, zawsze poświęcamy czas na dokładne zapoznanie się z każdym takim żądaniem, aby upewnić się, że jest ono w pełni uzasadnione przed udostępnieniem jakichkolwiek danych osobowych użytkownika.

1.7 Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Chociaż BitiCodes jest głównym Administratorem Danych użytkownika, musimy udostępniać jego dane osobowe niektórym dodatkowym podmiotom przetwarzającym dane, aby zapewnić sprawne działanie naszej strony internetowej (stron internetowych). Na przykład, dostawcy usług informatycznych, z których korzystamy w celu utrzymania strony lub pracownicy, którzy udzielają odpowiedzi na zapytania użytkownika, mogą mieć dostęp do jego Danych Osobowych. Ponadto, możemy być również zmuszeni do udostępnienia niektórych Danych osobowych z innych powodów, które zostały już omówione w tej sekcji.

2. Jakie są Twoje prawa?

Wszystkim użytkownikom strony internetowej BitiCodes przysługuje zakres praw związanych z prywatnością gwarantowanych przez RODO i inne obowiązujące przepisy dotyczące prywatności. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub dowiedzieć się więcej na ich temat, skontaktuj się z nami.

(1) Prawo dostępu: możesz zażądać od nas udostępnienia Ci wszelkich Twoich posiadanych przez nas Danych Osobowych;

(2) Prawo do sprostowania: możesz zażądać od nas edycji niektórych Twoich Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że zawierają one błędy lub nieścisłości;

(3) Prawo do usunięcia danych: użytkownik może od nas zażądać usunięcia swoich Danych osobowych z naszej dokumentacji. W takim przypadku poinformujemy również o jego życzeniach wszelkie inne podmioty przetwarzające dane, aby również usunęły wszelkie posiadane przez siebie kopie Danych osobowych użytkownika.

(4) Prawo do ograniczenia: w niektórych wyjątkowych przypadkach użytkownik może zażądać od nas ograniczenia dostępu do jego Danych Osobowych na pewien czas. Na przykład, jeżeli otworzył on spór dotyczący prywatności, użytkownik może preferować ograniczenie dostępu do jego danych do czasu rozstrzygnięcia sporu.

(5) Prawo do przenoszenia danych: możesz zażądać, abyśmy przesłali wszelkie Twoje Dane Osobowe, którymi dyponujemy na stronę internetową lub do zasobów strony trzeciej, o ile proces ten jest objęty RODO lub innymi przepisami dotyczącymi prywatności, które mogą mieć zastosowanie.

(6) Prawo do złożenia skargi: możesz złożyć formalną skargę dotyczącą gromadzenia, przetwarzania, przechowywania, usuwania lub innych manipulacji Twoimi Danymi Osobowymi do organu ds. ochrony prywatności w Twoim kraju zamieszkania.

Ponadto, masz również prawo:

W zależności od tego, jakie przepisy dotyczące prywatności obowiązują w Twojej jurysdykcji, mogą obowiązywać dodatkowe postanowienia. Skorzystaj z formularza Kontakt, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz skorzystać z prawa do prywatności.

3. Słownik terminów

Dla Państwa wygody zawarliśmy definicje niektórych z najważniejszych terminów prawnych używanych w niniejszej Polityce prywatności.

Przetwarzanie Danych Osobowych: wszystkie możliwe manipulacje i operacje Danymi Osobowymi użytkownika, takie jak zbieranie, przechowywanie, zmiana, odzyskiwanie, przenoszenie, kopiowanie, usuwanie i inne.