Fortrolighedspolitik

BitiCodes overholder al relevant lovgivning om privatlivets fred og databeskyttelse og lægger den største vægt på brugerens ret til privatlivets fred, når han/hun bruger vores websted.

Denne fortrolighedspolitik beskriver metoderne, hvorved BitiCodes-webstedet (også kaldet den dataansvarlige) indsamler, håndterer, lagrer, fjerner eller bruger webstedets brugeres personlige data. Vi udfører disse funktioner i det omfang, at den korrekte drift af vores hjemmeside og tjeneste kræver det, efter al lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for vores virksomhed.

Hvis du ikke er klar over den almindelige terminologi i henhold til lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger, skal du se det sidste afsnit i denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som indeholder en ordliste med de udtryk, der bruges i dette dokument.

Bear in mind that we might change this Privacy Policy over time, sometimes without notifying you in advance. The site user must always be aware of BitiCodes’s current Privacy Policy, Privacy Policy, and cookie policy.

Hvis du har spørgsmål vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger og vores håndtering af dine personoplysninger, kan du bruge formularen Kontakt os til at give os besked.

1. Personoplysninger

Personoplysninger er et paraplybegreb, der omfatter alle personligt identificerbare oplysninger om brugeren. I den mest grundlæggende betydning omfatter det dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer. Det kan også omfatte yderligere oplysninger, f.eks. din fysiske adresse, nummeret på og andre oplysninger i dit nationale identitetsdokument, hvis du har givet en kopi af det, eventuelle fotos eller video- og lydoptagelser, hvor dit billede eller din stemme kan identificeres osv.

1.1 Hvordan indsamler BitiCodes personoplysninger?

Når du interagerer med vores websted, kan du dele nogle af dine personlige oplysninger med os. I de fleste tilfælde vil du være opmærksom på denne proces, men nogle gange er det måske mindre indlysende, f.eks. i forbindelse med cookies.

For at illustrere dette yderligere, er her de vigtigste måder, hvorpå du som bruger giver os adgang til dine personoplysninger.

1.2 Hvorfor har den dataansvarlige brug for adgang til dine personoplysninger?

I forbindelse med dette dokument skal BitiCodes-webstedet betragtes som den dataansvarlige, fordi vi ejer og driver det websted, som du deler dine data med.

Vi har brug for at indsamle nogle af dine personlige oplysninger for at kunne levere tjenester til dig. BitiCodes overholder al relevant lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger (herunder, men ikke begrænset til GDPR), når vi indsamler og behandler brugernes personlige oplysninger. Vi beder dig ikke om at give flere oplysninger om dig selv, end det er nødvendigt for at kunne levere vores tjenester.

Der er flere grunde til, at vi kan have brug for adgang til dine personlige oplysninger. De er:

Du kan også give dine personoplysninger med udtrykkeligt samtykke i andre tilfælde, der ikke er omfattet af de ovennævnte kategorier.

1.3 Hvordan bruger BitiCodes dine personlige data?

Før vi forklarer, hvordan vi bruger de personlige oplysninger, vi indsamler fra vores brugere, skal vi præcisere, at BitiCodes ikke gemmer nogen af disse oplysninger. Vi videregiver kun dine Personoplysninger til vores tredjepartsmæglerpartnere, som derefter er ansvarlige for at behandle og opbevare dem i deres databaser.

Når BitiCodes matcher dig med et mæglerfirma, vil det kontakte dig via en af dets repræsentanter og præsentere sig selv. Du vil derefter kunne kommunikere direkte med mægleren, spørge den om håndteringen af dine personoplysninger og endda anmode om, at den sletter dem.

Hvad angår BitiCodes' brug af dine personoplysninger, bruger vi dem på følgende måder:

1.3.1 Levering af tjenester

Vi har brug for at behandle dine oplysninger for at kunne levere nogle af vores tjenester til dig. Du skal f.eks. dele nogle personlige oplysninger, hvis du ønsker, at vi skal åbne en konto for dig. På samme måde har vi brug for dine kontaktoplysninger, hvis du sender os et spørgsmål via formularen Kontakt os, så vores svar kan nå dig.

1.3.2 Promovering af særlige tilbud

Når du har givet dit samtykke til det, har vi din tilladelse til at behandle dine personoplysninger for at holde dig informeret om vores seneste særtilbud og eksklusive kampagner, som kan være til gavn for dig.

1.3.3 Forbedring af BitiCodes

Vi kan også bruge dine personlige data til at undersøge vores webstedsindholds ydeevne og udvikle idéer til at forbedre BitiCodes-oplevelsen for vores kunder. I dette tilfælde betragtes det som en legitim interesse at bruge dine data som feedback.

1.4 Cookies

Cookies er en vigtig funktion for alle websteder. De hjælper onlinevirksomheder som os med at levere en smidig, tilpasset oplevelse til deres brugere. De muliggør også visse webstedsfunktioner og giver værdifulde data om ydeevne til udviklere.

Cookies er i bund og grund blot en smule tekst, der er unik for den enkelte bruger. Første gang du besøger vores websted, genereres de af vores server og sendes til din enhed for at mærke den som ’dig’. Når du senere vender tilbage til vores hjemmeside, kan vores server nemt genkende dig.

1.4.1 Hvordan bruger vi cookies?

Cookies er en pålidelig, ikke-påtrængende måde for udviklere at forstå, hvordan vores websted fungerer. De kan f.eks. fortælle os, om vores brugere er glade for en bestemt type indhold og springer over andre aspekter af vores websted. Hvad vigtigere er, kan de også vise, om de besøgende på webstedet støder på tekniske problemer, som vi ellers ikke ville være opmærksomme på.

1.4.2 Hvilke typer cookies bruger vi?

Webstedet BitiCodes bruger generelt tre slags cookies:

1.5 Hvordan opbevarer vi dine personlige data?

BitiCodes har ikke selv brug for dine personoplysninger til andet end at levere de tjenester, du anmoder os om, f.eks. registrering af en konto. Vi bruger de Personoplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores kontrakt med dig, og gemmer dem ikke efterfølgende.

I stedet sender vi dine personlige oplysninger til vores partnere, dvs. de mæglere, der kan levere finansielle tjenester til dig. Fra det tidspunkt er disse tredjeparter ansvarlige for behandlingen og opbevaringen af dine Personoplysninger. Du kan kommunikere direkte med dem for at få mere at vide om deres håndtering af dine Personoplysninger eller anmode om, at de sletter dem fra deres databaser.

1.6 Er dine personlige data beskyttet?

BitiCodes er fortsat forpligtet til at levere en sikker og pålidelig oplevelse på webstedet. Derfor har vi en række sikkerhedsforanstaltninger på vores websted, der sørger for, at dine personlige oplysninger er sikre, når du deler dem med os. Vi tillader ikke uautoriseret adgang til dine Personoplysninger.

Når BitiCodes leverer en tjeneste til dig, kan nogle af vores medarbejdere naturligvis se dine personlige oplysninger for at behandle din anmodning. Du kan være sikker på, at det kun er personale, der er nødvendigt for at udføre opgaven, der er involveret. Desuden er alle vores medarbejdere under NDA'er og er lovmæssigt forpligtet til at holde dine Personoplysninger fortrolige i det omfang, som lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger kræver det.

Bemærk, at BitiCodes i visse tilfælde kan være juridisk forpligtet til at videregive visse oplysninger om en bruger. Hvis en af vores brugere f.eks. er involveret i en strafferetlig efterforskning, kan de lokale myndigheder anmode om at se vores optegnelser over den pågældende brugers aktivitet på vores websted. Når dette sker i overensstemmelse med den gældende lovgivning, skal BitiCodes efterkomme sådanne anmodninger. Uanset dette vil vi altid tage os tid til omhyggeligt at gennemgå enhver sådan anmodning for at sikre, at den er legitim, før vi deler nogen af dine personlige oplysninger.

1.7 Hvem deler vi dine personlige oplysninger med?

Selv om BitiCodes er den primære dataindsamler, er vi nødt til at dele dine personoplysninger med nogle yderligere databehandlere for at sikre en smidig drift af vores websted(er). F.eks. kan de IT-tjenesteudbydere, som vi bruger til at vedligeholde dette websted, eller eventuelle medarbejdere, der hjælper med at besvare dine spørgsmål, have adgang til dine Personoplysninger. Desuden kan vi også være nødt til at dele nogle af dine Personoplysninger af andre årsager, der allerede er dækket i dette afsnit.

2. Hvad er dine rettigheder?

Alle brugere af BitiCodes' websted har en række rettigheder vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, som garanteres af GDPR og anden gældende lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger. Hvis du ønsker at udøve nogen af disse rettigheder eller få mere at vide om dem, bedes du kontakte os.

(1) Ret til adgang: du kan anmode os om at give dig adgang til alle dine personoplysninger, som vi måtte have;

(2) Ret til berigtigelse: du kan anmode om, at vi redigerer nogle af dine personoplysninger, hvis du mener, at de indeholder fejl eller unøjagtigheder;

(3) Ret til sletning: du kan anmode om, at vi sletter dine personoplysninger fra vores registre. I dette tilfælde vil vi også underrette alle andre relaterede databehandlere om dine ønsker, så de også sletter eventuelle kopier af dine personoplysninger, som de har.

(4) Ret til begrænsning: du kan anmode om, at vi begrænser adgangen til dine personoplysninger i en periode i nogle særlige tilfælde. Hvis du f.eks. har indledt en tvist om beskyttelse af privatlivets fred, kan du måske foretrække, at dine data begrænses, indtil tvisten er løst.

(5) Ret til portabilitet: du kan anmode om, at vi sender dine personoplysninger, som vi har til rådighed, til et tredjepartswebsted eller -ressource, så længe denne proces er omfattet af GDPR eller anden lovgivning om beskyttelse af personlige oplysninger, der måtte være gældende.

(6) Ret til at klage: du kan indgive en formel klage vedrørende indsamling, behandling, opbevaring, sletning eller andre manipulationer af dine personoplysninger til den myndighed for beskyttelse af personlige oplysninger i dit bopælsland.

Derudover har du også ret til at:

Der kan gælde yderligere bestemmelser, afhængigt af hvordan lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger ser ud i din jurisdiktion. Brug formularen Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at udøve dine rettigheder til beskyttelse af personlige oplysninger.

3. Ordliste

For nemheds skyld har vi medtaget definitionerne af nogle af de vigtigste juridiske termer, der anvendes i denne privatlivspolitik.

Behandling af personoplysninger: Alle mulige manipulationer og operationer med dine personoplysninger, såsom indsamling, opbevaring, ændring, hentning, flytning, kopiering, sletning m.m.