Privacybeleid

BitiCodes houdt zich aan alle relevante wetgeving over privacy en gegevensbescherming en hecht het grootste belang aan het recht van de gebruiker op privacy bij het gebruik van onze website.

Het huidige Privacybeleid beschrijft de methoden waarmee de BitiCodes website (ook wel de gegevensbeheerder genoemd) de Persoonsgegevens van sitegebruikers verzamelt, behandelt, opslaat, verwijdert of gebruikt. Wij voeren deze functies uit voor zover de goede werking van onze website en service dit vereist, in overeenstemming met alle privacygerelateerde wetgeving die van toepassing is op ons bedrijf.

Als u niet duidelijk bent over de standaardterminologie van de privacywetgeving, raadpleegt u het laatste gedeelte van dit privacybeleid, dat een woordenlijst bevat met de termen die in dit document worden gebruikt.

Bear in mind that we might change this Privacy Policy over time, sometimes without notifying you in advance. The site user must always be aware of BitiCodes’s current Privacy Policy, Privacy Policy, and cookie policy.

Als u vragen heeft over privacy en onze behandeling van uw Persoonsgegevens, gebruik dan het Contactformulier om ons dat te laten weten.

1. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens is een overkoepelende term die alle persoonlijk identificeerbare informatie over de gebruiker omvat. In de meest elementaire zin omvat het uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Het kan ook aanvullende gegevens omvatten, zoals uw fysieke adres, het nummer van uw ID en andere informatie in uw nationale identiteitsdocument, indien u daarvan een kopie heeft verstrekt, eventuele foto's of video- en audio-opnamen waarop uw beeld of stem kan worden geïdentificeerd, enzovoort.

1.1 Hoe verzamelt BitiCodes persoonlijke gegevens?

Wanneer u onze website gebruikt, kan het zijn dat u bepaalde Persoonsgegevens met ons deelt. In de meeste gevallen zult u zich bewust zijn van dit proces, maar soms kan het minder voor de hand liggend zijn, zoals in het geval van cookies.

Ter illustratie volgen hier de belangrijkste manieren waarop u, de gebruiker, ons toegang geeft tot uw Persoonsgegevens.

1.2 Waarom heeft de verantwoordelijke voor de verwerking toegang tot uw persoonsgegevens nodig?

Voor de doeleinden van dit document moet de BitiCodes website worden beschouwd als de Gegevensbeheerder, omdat wij eigenaar en beheerder zijn van de website waarmee u uw gegevens deelt.

Wij moeten sommige van uw Persoonsgegevens verzamelen om diensten aan u te kunnen leveren. BitiCodes houdt zich aan alle relevante privacywetgeving (inclusief maar niet beperkt tot de GDPR) bij het verzamelen en verwerken van de Persoonsgegevens van de gebruikers. Wij vragen u niet om meer details over uzelf te verstrekken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten.

Er zijn verschillende redenen waarom wij toegang tot uw Persoonsgegevens nodig zouden kunnen hebben. Deze zijn:

U kunt uw Persoonsgegevens ook met uitdrukkelijke toestemming verstrekken in andere gevallen die niet onder de bovengenoemde categorieën vallen.

1.3 Hoe gebruikt BitiCodes uw persoonlijke gegevens?

Voordat we uitleggen hoe we de Persoonlijke Gegevens gebruiken die we van onze gebruikers verzamelen, moeten we verduidelijken dat BitiCodes geen van deze informatie opslaat. Wij geven uw Persoonlijke Gegevens alleen door aan onze derde partij bemiddelaarspartners, die vervolgens verantwoordelijk zijn voor het verwerken en opslaan ervan in hun databases.

Wanneer BitiCodes u koppelt aan een makelaarsbedrijf, zal deze contact met u opnemen via een van haar vertegenwoordigers en zich aan u voorstellen. U kunt dan rechtstreeks met de makelaar communiceren, vragen stellen over de behandeling van uw Persoonsgegevens en zelfs verzoeken om deze te verwijderen.

Wat betreft het gebruik door BitiCodes van uw Persoonsgegevens, gebruiken wij deze op de volgende manieren:

1.3.1 Dienstverlening

Wij moeten uw gegevens verwerken om sommige van onze diensten aan u te kunnen verlenen. U moet bijvoorbeeld enkele persoonlijke gegevens delen als u wilt dat wij een account voor u openen. Evenzo, als u ons een vraag stelt via het Contactformulier, hebben wij uw contactgegevens nodig zodat ons antwoord u kan bereiken.

1.3.2 Speciale aanbiedingen promoten

Wanneer u daarmee heeft ingestemd, hebben wij uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken om u op de hoogte te houden van onze laatste speciale aanbiedingen en exclusieve promoties waarvan u kunt profiteren.

1.3.3 Het verbeteren van BitiCodes

Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens ook gebruiken om de prestaties van onze website-inhoud te bestuderen en ideeën te ontwikkelen om de BitiCodes ervaring voor onze klanten te verbeteren. In dit geval wordt het gebruik van uw gegevens als feedback beschouwd als een legitiem belang.

1.4 Cookies

Cookies zijn een belangrijk element voor alle websites. Ze helpen online bedrijven zoals ons om hun gebruikers een soepele, op maat gemaakte ervaring te bieden. Ze maken ook bepaalde websitefuncties mogelijk en leveren waardevolle prestatiegegevens aan ontwikkelaars.

Cookies zijn in wezen slechts een stukje tekst dat uniek is voor elke gebruiker. De eerste keer dat u onze website bezoekt, worden ze gegenereerd door onze server en naar uw apparaat verzonden om het te labelen als ’u’. Wanneer u later terugkeert naar onze site, herkent onze server u gemakkelijk.

1.4.1 Hoe gebruiken wij cookies?

Cookies bieden een betrouwbare, niet-intrusieve manier voor ontwikkelaars om te begrijpen hoe onze website presteert. Ze kunnen ons bijvoorbeeld vertellen of onze gebruikers van een bepaald type inhoud genieten en andere aspecten van onze website overslaan. Nog belangrijker is dat ze ons ook kunnen laten zien of bezoekers technische problemen ondervinden waarvan we ons anders misschien niet bewust zouden zijn.

1.4.2 Welke soorten cookies gebruiken wij?

De BitiCodes website gebruikt over het algemeen drie soorten cookies:

1.5 Hoe slaan wij uw persoonlijke gegevens op?

BitiCodes zelf heeft uw Persoonsgegevens niet nodig voor iets anders dan het verlenen van de diensten die u aan ons vraagt, bijvoorbeeld het registreren van een account. Wij gebruiken alle Persoonlijke Gegevens die nodig zijn om ons contract met u uit te voeren en slaan deze daarna niet op.

In plaats daarvan sturen wij uw Persoonsgegevens door naar onze partners, d.w.z. de makelaars die financiële diensten aan u kunnen verlenen. Vanaf dat moment zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor de verwerking en opslag van uw Persoonsgegevens. U kunt rechtstreeks met hen contact opnemen om meer te weten te komen over hun verwerking van uw Persoonsgegevens of hen verzoeken deze uit hun databases te verwijderen.

1.6 Worden uw persoonlijke gegevens beschermd?

BitiCodes blijft toegewijd aan het verstrekken van een veilige, betrouwbare website-ervaring. Daarom hebben wij een aantal veiligheidsmaatregelen getroffen op onze website die ervoor zorgen dat uw Persoonlijke Gegevens veilig zijn wanneer u deze met ons deelt. Wij staan niet toe dat onbevoegden toegang krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens.

Wanneer BitiCodes een dienst aan u verleent, is het uiteraard mogelijk dat sommige van onze medewerkers uw Persoonsgegevens zien om uw verzoek te verwerken. U kunt er zeker van zijn dat alleen personeel betrokken is dat essentieel is voor het uitvoeren van de taak. Bovendien staan al onze medewerkers onder NDA's en zijn zij wettelijk verplicht om uw Persoonlijke Gegevens vertrouwelijk te houden voor zover de privacywetgeving dit vereist.

Let op: BitiCodes is in sommige gevallen wettelijk verplicht om bepaalde informatie over een gebruiker bekend te maken. Bijvoorbeeld, als een van onze gebruikers betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek, kunnen de lokale autoriteiten verzoeken om inzage in onze gegevens over de activiteiten van die gebruiker op onze website. Wanneer dit gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, zal BitiCodes aan dergelijke verzoeken moeten voldoen. Hoe dan ook, wij zullen altijd de tijd nemen om een dergelijk verzoek zorgvuldig te beoordelen om er zeker van te zijn dat het legitiem is, voordat wij uw Persoonlijke Gegevens delen.

1.7 Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Hoewel BitiCodes de primaire Gegevensverzamelaar is, moeten wij uw Persoonsgegevens delen met enkele aanvullende Gegevensverwerkers om de goede werking van onze website(s) te waarborgen. Zo kunnen bijvoorbeeld de IT-dienstverleners die wij gebruiken om deze website te onderhouden of medewerkers die helpen uw vragen te beantwoorden, toegang hebben tot uw Persoonsgegevens. Bovendien is het mogelijk dat wij sommige van uw Persoonsgegevens moeten delen om andere redenen die reeds in deze paragraaf zijn behandeld.

2. Wat zijn uw rechten?

Alle BitiCodes websitegebruikers hebben een aantal privacygerelateerde rechten die gewaarborgd worden door de GDPR en andere toepasselijke privacywetgeving. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of er meer over wilt weten, kunt u contact met ons opnemen.

(1) Recht op toegang: u kunt ons verzoeken u toegang te geven tot al uw Persoonsgegevens die wij zouden kunnen hebben;

(2) Recht op correctie: u kunt verzoeken dat wij sommige van uw Persoonsgegevens aanpassen indien u van mening bent dat deze fouten of onnauwkeurigheden bevatten;

(3) Recht op verwijderen: u kunt verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens uit onze bestanden wissen. In dat geval zullen wij ook eventuele andere verbonden Gegevensverwerkers op de hoogte brengen van uw wensen, zodat ook zij eventuele kopieën van uw Persoonsgegevens waarover zij beschikken, kunnen wissen.

(4) Recht op beperking: u kunt ons verzoeken om in sommige uitzonderlijke gevallen de toegang tot uw Persoonsgegevens voor een bepaalde tijd te beperken. Bijvoorbeeld, als u een privacygeschil heeft geopend, kunt u er de voorkeur aan geven uw gegevens beperkt te houden totdat het geschil is opgelost.

(5) Recht op overdraagbaarheid: u kunt verzoeken dat wij uw Persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, doorsturen naar een website of bron van een derde partij, zolang dit proces valt onder de GDPR of andere privacywetgeving die van toepassing kan zijn.

(6) Recht op een klacht: u kunt een formele klacht indienen over het verzamelen, verwerken, opslaan, wissen of andere manipulaties van uw Persoonsgegevens bij de privacy-autoriteit in het land waar u woont.

Daarnaast heeft u ook recht op:

Aanvullende bepalingen kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van hoe de privacywetgeving in uw rechtsgebied is. Gebruik het Contactformulier als u vragen heeft of uw privacyrechten wilt uitoefenen.

3. Woordenlijst

Voor uw gemak hebben we de definities opgenomen van enkele van de belangrijkste juridische termen die in dit privacybeleid worden gebruikt.

Verwerking van Persoonsgegevens: alle mogelijke manipulaties en bewerkingen met uw Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, opvragen, verplaatsen, kopiëren, verwijderen ervan, en meer.